29/11/2021  -  Admin

Chính sách vận chuyển

Chính sách giao nhận:

  • Giao nội thành HCM miễn phí với đơn hàng từ 1,000,000đ
  • Các tỉnh thành xa tùy thuộc vào mỗi đơn hàng và quảng đưỡng di chuyển
  • Chi phí vận chuyển từ đơn vị nhà xe vận chuyển đến kho khách hàng tự thương lượng với nhau

Tin khác